Dołącz do sieci autoryzowanych DYSTRYBUTORÓW

Dermokosmetyki i suplementy na bazie ekstraktów roślinnych uzyskanych w ekstrakcji nadkrytycznym CO2

Kanabidiol i padaczka-metaanaliza badań z porównaniem skuteczności ekstraktów CBD o pełnym spektrum i izolatów CBD.

Opublikowana we wrześniu 2018 r. Metaanaliza testów kliniczych leczenia padaczki przy użyciu CBD dostarcza "dostatecznego" dowodu - konkluduje że CBD jest skuteczne w niektórych rodzajach epilepsji, a ekstrakty CBD o pełnym spektrum są na ogół lepszym lekarstwem niż izolaty CBD.

 

Trzej brazylijscy naukowcy - Fabricio Pamplona, ​​Lorenzo Rolim da Silva i Ana Carolina Coan - przebadali dane z 11 różnych badań obejmujących 670 pacjentów, którzy byli leczeni przez średnio 6 miesięcy. Meta-analiza skupiała się na trzech rodzajach dziecięcych napadów epilepsji(Dravet, Lennox-Gastaut i tych spowodowanych przez niedobór CDKL5) i próbowała opisać skuteczność, wymagane dawki i skutki uboczne związane z kannabidiolem.

Autorzy dokonali dalszej analizy różnic między ekstraktami bogatymi w CBD i izolatami CBD. Epidiolex (zatwierdzony przez FDA farmaceutyczny CBD) i niektóre nieuregulowane, pochodzące z konopi produkty CBD są uważane za izolaty, ponieważ nie mają pełnego spektrum innych kannabinoidów i terpenów, które są obecne w ekstraktach z całych roślin.

 

71% osób używających bogatych w CBD ekstraktów miało zmniejszoną częstość napadów, w porównaniu z 46% osób używających izolatów CBD. Co więcej, populacja była odporna na leczenie, próbując od 4 do 12 leków przez trzy lata przed zastosowaniem CBD. Obydwa te wyniki są oczywiście niesamowite aczkolwiek wskazują również na wyższość ekstraktów CBD nad izolatami.

 

Autorzy zbadali także, czy polepszenie stanu pacjentów spełniło określone progi: Ile osób miało ponad 50% zmniejszenie napadów (typowy próg stosowany w medycynie)? Ile miało więcej niż 70%? Całkowite ustanie napadów?

 

Zarówno ekstrakty z całych roślin, jak i izolaty CBD pomogły zmniejszyć liczbę napadów o 50% u około 40% pacjentów, ponownie sugerując, że zarówno - izolat, jak i ekstrakt z całej rośliny - mogą być wysoce skutecznymi lekami.

 

Oba preparaty zmniejszyły napady o 70% u około jednej czwartej pacjentów. Mniej więcej jeden na 10 pacjentów stosujących CBD uwolnił się od napadów.

 

Mniej znaczy więcej

Być może najbardziej uderzającym wnioskiem tego badania jest dramatyczna różnica w dawkach dla izolatów w porównaniu z ekstraktami CBD o pełnym spektrum. Średnia dawka dla osób stosujących czystą CBD wynosiła 25,3 mg / kg / dzień, ale dla ekstraktów bogatych w CBD wynosiła 6,0 mg / kg / dzień.
Innymi słowy, CBD w ekstrakcie z całej rośliny było ponad 4 razy silniejsze niż izolowane CBD. Wynik ten jest odbiciem tego, co nazywa się "efektem entourage", w którym wpływ terapeutyczny całej rośliny jest większy niż pojedynczy związek, a nawet suma poszczególnych składników leczniczych rośliny.
Możemy powiedzieć, że "potrzeba więcej badań", aby w pełni zrozumieć biochemiczne podstawy efektu entourage, ale powinniśmy być już pewni zarówno jego istnienia jak i znaczenia dla efektywności działania CBD.

 

Efekty uboczne

Ekstrakt CBD o pełnym spektrum również odróżnia się od izolatu CBD mniejszą liczbą skutków ubocznych. Wyizolowanie CBD wiązało się z łagodnymi skutkami ubocznymi u 73% pacjentów, podczas gdy stosowanie CBD w postaci ekstraktu z całej rośliny wiązało się z łagodnymi skutkami ubocznymi tylko w 33% przypadków. Autorzy sugerują, że różnica ta wynika przede wszystkim z niższej dawki CBD stosowanej w przypadku ekstraktu z całych roślin.

 

Czym jest metaanaliza?

Metaanaliza to specyficzny rodzaj badań, które mają na celu wyciągnięcie bardziej stanowczych wniosków, gdy opublikowanych zostanie wiele artykułów na jeden temat. Jest używany do określenia informacji ilościowych, a także może pomóc w ustaleniu podstawy dla różnych wyników, których początkowe badania nie były w stanie udowodnić.
Metaanalizy są jednak podatne na odchylenie, gdy badania wykorzystują bardzo różne projekty, i istnieje jedna istotna różnica między ekstraktem z całej rośliny i badaniem izolatu CBD. Wszystkie badania izolatów były prospektywne, co oznacza, że ​​uczestnicy byli traktowani zgodnie z protokołem napisanym przez naukowców. Natomiast badania ekstraktu z całych roślin były retrospektywnymi analizami lub ankietami.
Brak badań prospektywnych z ekstraktami z całych roślin wynika ze statusu harmonogramu 1 marihuany, który poważnie utrudnia badania nad medycznymi zastosowaniami konopi indyjskich. Badania retrospektywne są nieco bardziej podatne na błędy, takie jak zaniżanie efektów ubocznych. Pomimo potencjalnej tendencyjności, ta metaanaliza pokazuje, że wyciągi kannabidiolowe z całej rośliny są tak samo skuteczne jak izolaty CBD, jeśli nie bardziej, i mogą leczyć oporną na leczenie padaczkę przy znacznie niższych dawkach.

 

Efekt Entourage

Chociaż dokładne mechanizmy efektu entourage w padaczce i innych zaburzeniach nie zostały w pełni ustalone, istnieje wiele potencjalnych wyjaśnień dla większej skuteczności ekstraktów olejów bogatych w CBD z całej rośliny w porównaniu z izolatami CBD.

Cannabis zawiera THC i wiele innych związków o potencjalnej aktywności przeciwpadaczkowej, w tym THCV, CBDV i terpenowy linalol. Te związki oddziałują synergistycznie z kannabidiolem, aby nadać efekt "otoczenia" lub "zespołu", tak aby wpływ terapeutyczny całej rośliny był większy niż tych samych związków podawanych osobno.

Działając jako agoniści receptorów, inhibitory wychwytu zwrotnego i modulatory allosteryczne, kannabinoidy roślinne wywołują wiele efektów, które łączą się synergistycznie.

W czerwcu 2018 r. Hiszpańscy naukowcy udokumentowali wyższą skuteczność i skuteczność przeciwrakową pełnego ekstraktu oleju z konopi w porównaniu z pojedynczą cząsteczką kanabinoidów (THC) w badaniu raka piersi.

Również w czerwcu 2018 r. Izraelscy naukowcy odkryli, że kannabigerol (CBG) i inne związki z konopi współdziałają synergistycznie w sposób, który nadaje aktywność przeciwnowotworową przeciwko rakowi okrężnicy.

Co do zasady powyższy schemat jest najpewniej powtarzalny w przypadku terapii innych schorzeń przy użyciu kannabinoidów-ekstrakty z całej rośliny będą działały lepiej niż któraś z substancji, naturalnie występujących w konopiach, podawana osobno.