Dołącz do sieci autoryzowanych DYSTRYBUTORÓW

Dermokosmetyki i suplementy na bazie ekstraktów roślinnych uzyskanych w ekstrakcji nadkrytycznym CO2

Vaping: Syntetyczne kanabinoidy a uszkodzenia płuc

Pacjent 0

19-latek zostaje przywieziony na izbę przyjęć, po tym jak zemdlał w domu. Chłopak ma probelmy z oddychaniem. Lekarze zauważają krew wokół ust, ale przyczyna nie jest widoczna na pierwszy rzut oka - brak infekcji, urazu, innych uszkodzonych narządów. Z wyjątkiem płuc. Pacjent przechodzi wentylację mechaniczną przez około 60 godzin, gdy lekarze próbują zdiagnozować i pomóc nastolatkowi.

Według lekarza prowadzącego:„Badanie CT [A] klatki piersiowej wykazało niejednolite, rozproszone guzki o charakterze matowej szyby (GGO)”.Lekarze ustalili, że był to przypadek rozlanego krwotoku pęcherzykowego - naczynia krwionośne pękły, wypełniając części płuc krwią i uniemożliwiając wymianę tlenu.

Bliskie spotkanie tego pacjenta ze śmiercią z powodu niewydolności oddechowej opisano w raporcie z 2011 r. dotyczącym negatywnych konsekwencji inhalacji syntetycznych kannabinoidów (sCB), grupy trudnych do wykrycia substancji chemicznych, które silnie wpływają na układ endokannabinoidowy. Okazało się, że jest to pierwszy z serii przypadków, które bezsprzecznie wykazują że sCB mogą powodować niewydolność oddechową.

Lato 2019 r.

Te same objawy, które mogą wskazywać na toksyczność sCB (syntetycznych kanabinoidów) - GGO, pęknięte naczynia krwionośne, płuca wypełnione płynem - zaczęły pojawiać się wielokrotnie-zjawisko to Centrum Kontroli Chorób (CDC) uznało za „serię uszkodzeń płuc związanych z vapowaniem ”. Takie incydenty nasiliły się w lipcu 2019. Według CDC, do 8 listopada 2019 r, ponad 2000 osób było hospitalizowanych, a 39 zmarło z powodu niewydolności oddechowej związanej z vapowaniem. Do teamtu wrócimy w dwóch kolejnych artykułach, w których postaramy się Wam przybliżyć temat syntetycznych kanabinoidów oraz wytłumaczyć jak działają w ludzkim organizmie.

CDC musi jeszcze zidentyfikować jeden wspólny czynnik we wszystkich przypadkach poza użyciem waporyzatorów lub papierosów elektronicznych. Do tej pory zgłaszane przypadki dotyczyły osób wapnujących olej THC (tetrahydrokannabinol) i / lub olej CBD (kanabidiol), a także użytkowników e-papierosów nikotynowych. Kartridże vape z czarnego rynku są szczególnie podejrzane, ale w grę wchodzą również legalne liquidy konopne i produkty zawierające tylko nikotynę.

Co ciekawe, CDC nie wspomina o syntetycznych kannabinoidach (sCB) w swoich cotygodniowych aktualizacjach, mimo że objawy toksyczności wywołanej przez sCB są zgodne z objawami, które są szczególnie widoczne w mającym obecnie miejsce kryzysie. Od początku epidemii urzędnicy służby zdrowia mieli paru podejrzanych - środki aromatyzujące, witaminę E, rozcieńczalniki polimerowe, metale wypłukiwane z cewek grzejnych parownika i tak dalej. Ale zanieczyszczenie oleju vape syntetycznymi kannabinoidami jest jedną z możliwości, która nie została wzięta pod uwagę.

Kryteria CBD dla uszkodzeń płuc związanych z vapowaniem.

Według CDC, „Przypadek” jest uważany za będący bezpośrednio związanym z vapowaniem, jeśli dana osoba cierpi na poważne zaburzenia oddechowe i:
-vapowała lub dabowała w przeciągu 90 dni przed wystąpieniem objawów
-ma nacieki płucne na prześwietleniu klatki piersiowej, które na skanach CT zwykle pojawiają się jako tzw.zmętnienia szkła (GGO)
- nie ma infekcji lub innej prawdopodobnej przyczyny niewydolności oddechowej.
Jeśli trzeci warunek nie jest spełniony, pacjenta można nadal klasyfikować jako przypadek „prawdopodobny”, a nie „potwierdzony”.
W trakcie aktualnego kryzysu zgłoszono wiele rodzajów patologii płuc. Związane z tym problemy płuc obejmują lipoidalne zapalenie płuc, ostre eozynofilowe zapalenie płuc, uszkodzenie pęcherzyków płucnych oraz rozlany krwotok pęcherzykowy.

Nie wykazano, że syntetyczne kannabinoidy powodują lipidowe zapalenie płuc. Ale w przypadkach krwotoku pęcherzykowego należy wziąć pod uwagę sCB. Syntetyczne kannabinoidy mogą być również związane z wystąpieniem objawówu pacjentów z ostrym eozynofilowym zapaleniem płuc i u każdego pacjenta ze współistniejącymi zaburzeniami neurologicznymi lub kognitywnymi.

Wdychanie octanu witaminy E, dodatku zagęszczającego używanego w e-liquidach i kartridżach, może powodować lipidowe zapalenie płuc, co może mieć związek z niektórymi z ostatnio zgłoszonych przypadków. Ale u innych pacjentów nie stwierdzono gromadzenia się lipidów w płucach, więc nie jest to jedyna przyczyna problemów. Należy zauważyć, że witamina E jest legalna w większości produktów do waporyzacji, pomimo braku wyraźnego wskazania że pozostaje bezpieczna podczas podgrzewania i wdychania. Witamina E jest ogólnie uznawana za bezpieczną jako dodatek do żywności, co daje podstawy do nieuzasadnionego poczucia, że ​​można również bezpiecznie ją wdychać.

Środki rozcieńczające, takie jak glikol propylenowy i glikol polietylenowy, mogą być rakotwórcze po podgrzaniu do wysokich temperatur. Ale nie ma doniesień o ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej przez środki rozrzedzające, pomimo ich stosowania w e-papierosach nikotynowych od około 2007 roku. Potencjalnie szkodliwe długoterminowe działanie środków rozrzedzających jest zdecydowanie przyćmione przez nikotynę, która sama w sobie wykazuje silną toksyczność.
Środki aromatyzujące są problematyczne, po części dlatego, że sprawiają, że produkty są jeszcze bardziej uzależniające dla konsumentów i bardziej atrakcyjne dla dzieci. Niektóre dodatki smakowe zostały powiązane z problemami płucnymi, takimi jak zapalenie oskrzelików. Są one również legalne w przypadku większości produktów do vapowania, pomimo braku danych dotyczących bezpieczeństwa podgrzewania i wdychania tych składników. 

Niewiele dowodów wskazuje, że środki rozcieńczające lub aromatyzujące są przyczyną aktualnego kryzysu. Pomimo tego nie oznacza to, że należy je uważać za bezpieczne lub że obecne przepisy są wystarczające do ochrony konsumentów.

Przejdźmy więc do tematu syntetycznych kannabinoidów.

Liczne opisy przypadków wykazały, że sCB mogą zapewnić pobyt w szpitalu z powodu problemów oddechowych. Według różnych relacji, sCB znaleziono w niektórych nieuregulowanych internetowych produktach CBD, a także w liquidach THC z czarnego rynku. Pomimo tych ustaleń, doniesienia medialne na temat aktualnego kryzysu, na ogół nie omawiają syntetycznych kannabinoidów. Aktualnie w żadnym kraju nie ma wymagań dotyczących testowania produktów CBD bądź medycznej marihuany na obecność syntetycznych kanabinoidów.

Aby ocenić rolę, jaką mogą odgrywać sCB w fali przypadków związanych z vapowaniem, ważne jest zrozumienie złożonej farmakologii syntetycznych kannabinoidów i tego, jak różnią się one zasadniczo od THC i innych naturalnie występujących kannabinoidów roślinnych.