Dołącz do sieci autoryzowanych DYSTRYBUTORÓW

Dermokosmetyki i suplementy na bazie ekstraktów roślinnych uzyskanych w ekstrakcji nadkrytycznym CO2

Sztuczna trawa, czyli opowieść o syntetycznych kanabinoidach

Czym są syntetyczne kanabinoidy (sCB)?

Syntetyczne kannabinoidy to klasa setek związków badawczych zaprojektowanych do interakcji z układem endokannabinoidowym. JWH-018 był pierwszym sCB, który pojawił się jako nadużywana substancja w połowie 2000 roku wraz z innymi „designerskimi lekami”, takimi jak syntetyczne katynony-strukturalne analogi
naturalnego alkaloidu o działaniu psychostymulującym np.:„khat, Catha edulis – czyli czuwaliczka jadalna” (często określane mianem "odżywek dla roślin" bądź też w krajach anglosaskich  mianem "bath salts")

Syntetyczne kanabinoidy można rozpylać bezpośrednio na susz konopny lub inne zioła, które są następnie sprzedawane jako produkty o nazwach takich jak bonsai, K2, Spice, kadzidło ziołowe, Armageddon i Agent Orange-w Polsce lepiej znane pod ogólnym mianem "dopalaczy". Produkty zawierają od jednego do kilku aktywnych związków. Niektóre produkty sCB są sprzedawane jako proszki lub skoncentrowane ekstrakty olejowe rozpuszczone w glikolu propylenowym (e-liquidy z sCB).

Niemalże niemożliwe jest wykrycie setek potencjalnych sCB w jednym teście, a każdego roku powstają dziesiątki nowych sCB. Różnorodność związków sprawia, że ​​dawkowanie jest ryzykowne dla konsumentów, ponieważ każdy sCB ma inną moc. Jeśli ktoś nie jest w stanie ocenić „normalnej” dawki, istnieje większe prawdopodobieństwo przedawkowania.

Nie ma konkretnego zestawu objawów podczas przedawkowania sCB, więc pielęgniarki i lekarze, którzy spotykają takich pacjentów na oddziale ratunkowym, rzadko mają wskazówki lub doświadczenie we wdrożeniu odpowiedniego trybu leczenia. W latach 2016–2018 duża część raportów dotyczyła dwóch z tych chemikaliów, zwanych AMB-FUBINACA i 5F-ADB, ponieważ są one wyjątkowo popularne i wyjątkowo łatwo jest je przedawkować, co w znakomitej większości przypadków kończy się śmiercią.

Syntetyczne kanabinoidy i ich działanie na płuca

Syntetyczne kannabinoidy powodują szereg problemów zdrowotnych i są potencjalnie śmiertelne. Rozlany krwotok pęcherzykowy i ostra niewydolność oddechowa, zawał serca, udar, drgawki i uszkodzenie nerek są możliwymi konsekwencjami stosowania sCB.

Epizod z 2016 r. opisany jako „epidemia zombie w Nowym Jorku” został przypisany przede wszystkim syntetycznemu kannabinoidowi AMB-FUBINACA. W 2017 i 2018 r. Odnotowano około 50 zgonów w Nowej Zelandii. Ponieważ stosunkowo niewiele osób korzysta z sCB, całkowita liczba zgonów jest niewielka, ale sCB są bardzo niebezpiecznymi substancjami.

Wiele raportów medycznych wykazało toksyczny wpływ sCB na płuca. Nie jest to największe ryzyko sCB, biorąc pod uwagę ich inne potencjalne szkody, ale istnieje dość spójny zestaw objawów, który jest zgodny z obserwacjami CDC w przypadku „potwierdzonych przypadków”, u których problemy od strony układu oddechowego powiązano z vapowaniem.

Różne przypadki niewydolności oddechowej wywołanej przez sCB ogólnie zazwyczaj przebiegają według ponizszego schematu:
-Osoba stosowała syntetyczne kannabinoidy przez 1-3 miesiące.
-Stan płuc pogorszył się albo nagle (w ciągu godziny stosowania), albo w ciągu kilku dni.
-Pacjent był hospitalizowany w znacznym stopniu z niskim poziomem tlenu we krwi.
-Pacjent, jeśli nadal żył, był intubowany przez okres około tygodnia.
-U pacjenta zdiagnozowano obrzęk płuc, a badanie CT wykazało nacieki GGO w płucach.
-Pacjent zareagował na krótkotrwałe leczenie kortykosteroidami.
-Obrzęk płuc ustąpił, a zapalenie płuc zwykle również ustępowało.