Dołącz do sieci autoryzowanych DYSTRYBUTORÓW

Dermokosmetyki i suplementy na bazie ekstraktów roślinnych uzyskanych w ekstrakcji nadkrytycznym CO2

Kannabinoidy a choroby skóry (łuszczca) cz.2

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych przewlekłych zapalnych chorób skóry. Przypadłość ta charakteryzuje się nadmierną proliferacją i zrzucaniem keratynocytów, co wynika z infiltracji limfocytów T i neutrofili oraz aktywacji komórek dendrytycznych i makrofagów. Chociaż patogeneza łuszczycy nie jest w pełni zrozumiała, istnieją solidne dowody sugerujące, że deregulacja komórek odpornościowych w skórze, w szczególności komórek Th1 i Th17, odgrywa kluczową rolę w rozwoju łuszczycy.

Możliwości terapeutyczne kannabinoidów działających poprzez CB2R i mechanizmy niezależne od klasycznych receptorów kannabinoidowych są bardzo szerokie, biorąc pod uwagę ich rolę w regulacji limforcytów Th1 i Th17 (Derakhshan i Kazemi, 2016). Stwierdzono także, że niektóre fitokanabinoidy hamują proliferację keratynocytów przez szlaki inne niż CB1R i CB2R (Wilkinson and Williamson, 2007):

Badanie przeprowadzono na Wydziale Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Nottingham.

Kannabinoidy mają działanie przeciwzapalne oraz hamują namnażanie w wielu liniach komórek rakotwórczych. Łuszczyca jest chorobą zapalną, często również charakteryzowaną, jako wywoływana częściowo przez nadmierne namnażanie komórek naskórka (keratynocytów). Celem badania było określenie wpływu kannabinoidów CBD, CBG oraz CBN na namnażanie hiperproliferujących ludzkich keratynocytów.

Do oceny wpływu badanych kannabinoidów została użyta analiza procesu namnażania keratynocytów. Do oceny integralności komórek oraz ich efektywności metabolicznej użyto analizy dehydrogenezy mleczanowej (LDH) oraz adenozynotrifosforanu (ATP). Celem określenia roli receptorów CB1 oraz CB2 , użyto agonistów oraz antagonistów receptorów CB, w połączeniu z badanymi kannabinoidami.

Wyniki badań dostarczyły jednoznacznych dowodów hamującego wpływu kannabinoidów na namnażanie ludzkich keratynocytów, w związku z czym mają one duży potencjał w terapii łuszczycy.

Link do badania: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157480